Kristallipuolue
Vapauden liitto
Suomen Kansa Ensin
Vallankumouspuolue

Eduskuntavaalit 2023
Ehdokkaat
Vaasan vaalipiiri


Jani Pontus Toivanen (kristall.)
Jukka Jokiaho (kristall.)
Heli Rämäkkö (vl.)
Riku Hautamäki (vl.)
Annukka Talvitie (sit.)
Saara Hauta-aho (sit.)
Susanna Heinua (vl.)
Hannu Turunen (vl.)
Heiti Kesa (vl.)
Jyri Poltto (vl.)
Dawson Clay (vl.)
Linda Hagstrom (vl.)
Vapauden liitto | Eduskuntavaali­ehdokkaat 2023 | Vaasan vaalipiiri

Susanna Heinua

Olen Susanna Heinua, 45-vuotias nainen Kokkolasta. Perheeseeni kuuluu kolme tytärtä, joista kaksi aikuisia, sekä aviomies. Lemmikkejä löytyy myös neljä kappaletta, kaksi kissaa ja kaksi koiraa. Olen nuoresta saakka seurannut maailman tapahtumia ja ollut kiinnostunut politiikasta. Luonto ja kuvataiteet ovat minulle tärkeitä henkireikiä, joiden parissa voi unohtaa hetkeksi maailman kiireet ja ongelmat. Elämässäni tärkeimpinä arvoina pidän oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä, kunnioitusta sekä vapautta.

Olen tehnyt monenlaisia asioita elämässäni, töitä ja opiskellut neljä ammattia, joista viimeisimpänä yhteisöpedagogi amk, kirkon nuorisotyö, ja kansainvälisen työn ohjaaja (Bachelor of Humanities). Tällä hetkellä teen keikkatyötä yksityiseen lastensuojeluyksikköön. Aiemmin olen toiminut varhaiskasvatuksen opettajana sekä työskennellyt pitkään, ennen alan vaihtoa, hoitoalalla lähihoitajana. Työskentelin pääasiassa ikäihmisten kotihoidossa sekä dementiaosastolla ja hetken aikaa sairaalassa. Näin jo silloin hoitoalan alasajoa ja heikennystä hoitajien työoloissa. Työn hektisyys, huono palkka, huono johtaminen sekä työn organisointi saivat minut lähtemään alalta. Opiskelin nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi ja siitä jatkoin kasvatus- ja nuorisoalan opintoja korkeakouluun.

Olin pitkään kotiäitinä, ennen kuin palasin työelämään. Arvostan hyvin paljon vanhemmuutta ja äitiyttä. Mielestäni olisi tärkeää, että tänä päivänäkin vanhemmilla olisi mahdollisuus olla kotona hoitamassa lapsia mahdollisimman pitkään, kuten itselläni on ollut. Määrittelenkin usein itseni äitiyden kautta, sillä pidän äitiyttä, yleensäkin vanhemmuutta, ehdottomasti elämän yhtenä tärkeimmistä tehtävistä.

Uusi poliittinen koti, joka ajaa ihmisoikeuksia

Vapauden liitosta löysin uuden poliittisen kotini erottuani Perussuomalaisista. Korona-aikana ihmisiin kohdistuneet perustuslainvastaiset väärinkäytökset ja ihmisoikeusloukkaukset rajoituksineen ja koronarokotepakkoineen, saivat minut entistä huolestuneemmaksi yhteiskuntamme tilasta. Tilanne sai minut lähtemään kansanedustajaehdokkaaksi. Yhteiskunnan kahtiajakautuminen ja suomalaisten elinolojen heikentäminen näyttää pahenevan koko ajan. On tehtävä U- käännös, ja saatava tähän kehitykseen muutos. Se muutos on mahdollista vain sisältäpäin ja se tapahtuu valitsemalla oikeat ihmiset päättämään yhteisistä asioista. Yksin kukaan ei pysty suuntaa kääntämään, mutta joukossa on voimaa. Yhdessä tekemällä asioita isänmaan ja suomalaisten hyväksi onnistumme tavoitteessamme.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

Koska lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, tärkeimpiä asioita, joihin yhteiskunnassa tulee panostaa, ovat lapset ja nuoret sekä heidän hyvinvointinsa, johon sisältyy turvallinen kasvu- ja kouluympäristö, syrjäytymisen ehkäisy ja mielenterveyden edistäminen. Hyvinvoivasta perheestä kasvaa tasapainoisia ja onnellisia lapsia, joten perheiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tulee kohdentaa enemmän resursseja.

Terveydenhuoltoon panostaminen

Terveydenhuollon tilanteen korjaaminen on myös hyvinvointimme kannalta äärimmäisen tärkeää. Esimerkiksi hoitajien palkkaus ja pakkorokotuksista, kuten koronarokotuksista luopuminen, ovat asioita, joiden avulla lisätään houkuttavuutta alalle, joka on tällä hetkellä syvässä kriisissä. Näihin epäkohtiin tulee puuttua.

Itsenäinen Suomi

Yhtenä tärkeänä asiana pidän myös Euroopan unionista eroamisen ja päätäntävallan palauttamisen kaikessa laajuudessaan Suomen kansalle eli demokratian ja kansallisen itsemääräämisoikeuden palauttaminen kaikkeen Suomea ja suomalaisia koskevaan päätöksentekoon sekä omien verovarojemme kohdentamisen omaan maahamme ja sen kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Vapaa, turvallinen, oikeudenmukainen, demokratiaa ja perustuslakia kunnioittava, rehellinen ja itsenäinen Suomi, ilman Euroopan Unionia, Natoa, tai mitään muutakaan suurta ylikansallista organisaatiota päättämässä meidän asioistamme, on sellainen Suomi, minkälaisessa toivon itseni ja tulevien sukupolvien saavan vielä elää.

Susanna Heinua

Alkuperäinen lähde: https://vapaudenliitto.fi/susanna-heinua/